Masz pytania? Porozmawiajmy!

Oferty handlowe: oferty(at)becontinous.pl

BECONTINOUS Sp. z o. o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS:0000799864, kapitał zakładowy 5000,00 zł, NIP:7831804986, REGON:384144773.